Privat seks

Læs baggrundsnotatet I forbindelse med Analyserapport 1 har Produktivitetskommissionen bedt Danmarks Statistik, De Økonomiske Råd og Nationalbanken om at analysere investeringssituationen i Danmark i deres makroøkonomiske modeller.

Resultaterne er opsummeret i rapportens kapitel 13.

Se dataoversigt Se dokumentationsnotat I de senere år er produktiviteten steget meget langsommere i Danmark, end vi tidligere var vant til.

Den er også steget langsommere end i de lande, vi helst vil sammenligne os med.

Rapporten beskriver, hvordan produktiviteten i den offentlige sektor bliver gjort op i nationalregnskabet, og den giver virkelighedsnære eksempler på, hvordan forskellige målemetoder ikke altid giver et retvisende billede af den faktiske produktivitetsudvikling.

Comments